Funcions i tasques

L’Àrea de Turisme té moltes i molt variades funcions dins l’estructura de l’Ajuntament de Montblanc. Algunes estan directament relacionades amb l’activitat turística i d’altres, són de suport a altres àrees de l’Ajuntament com ara festes, cultura o esports. A banda del turista, també s’adreça a professionals del turisme, periodistes, bloggers, instagramers, representants de les administracions (tècnics i polítics) i població local (tant a persones individuals com entitats).

Les principals tasques que es realitzen des de l’any 2000 són:

Posar en marxa la destinació turística
• Creació de la marca Montblanc Medieval i obertura de l'Oficina de Turisme, on s'atenen unes 50.000 persones a l'any.
• Definició de mecanismes de qualitat i de relació amb el sector turístic privat.
• Planificació a un any vista (pla d'accions) i per períodes de diversos anys (pla estratègic).

Posicionar la destinació turística
• Avaluació dels mercats objectius, principalment de proximitat i familiar, a qui transmetre els valors que fan de Montblanc un indret atractiu.
• En l'imaginari local, treball per fer comprendre que som un espai turístic i que no només és tasca i responsabilitat de l'administració i de les empreses desenvolupar-lo. S'hi implica el ciutadà i les entitats locals.
• Establiment de nodes i elements identificatius. No és una tasca senzilla ja que es podria confeccionar una llista inacabable. Es prioritzen els principals atributs de la destinació: patrimoni monumental i llegenda de Sant Jordi, i els punts recomanats de passeig. Això permet presentar els atractius que d'entrada no resulten tan evidents.
• Definició d’estratègies per captar nous turistes i per satisfer aquells que ens visiten. L’objectiu és que l'experiència sigui única i memorable, cosa que implica estratègies adaptades a cada públic.
• Adaptació del missatge comunicatiu als nous receptors i canals.

Dinamitzar la destinació turística
• Organització de diverses activitats per atraure nous públics i que la seva estada a Montblanc sigui plaent. Algunes d'elles són puntuals i d’altres, van néixer amb vocació de continuïtat, com són els festivals anuals Brickània, Terrània, Clickània i #Safrània365 que porten milers de visitants al municipi, dinamitzen l'economia local i generen projecció i prestigi.
• Col·laboració amb tot tipus d'iniciatives públiques i privades. La més important és la Setmana Medieval de la Llegenda de Sant Jordi. Però també la Setmana Santa, el Respira Montblanc Festival, el Dimecres Tapa, la Festa Major o activitats de natura.
• Coorganització d’activitats amb associacions locals: ceramistes, botiguers, empresaris d’hostaleria, grups folklòrics, etc.

Crear i gestionar nous productes
• Organització i coordinació de les visites guiades a Montblanc en col·laboració amb els Guies de Montblanc.
• Creació de noves propostes adaptades a les necessitats dels visitants, com són les visites autoguiades per a famílies amb infants.

Planificar i dissenyar una política turística
• La missió de l’àrea és posar en valor els recursos dels que disposa. Per a això cal treballar amb una perspectiva àmplia i integradora, a mig i llarg termini.
• Elaboració de documents d’anàlisi de la feina realitzada i redacció de plans d’accions i estratègics.
• En col·laboració amb representants del sector privat, impuls de propostes de futur que responen a les noves tendències del turisme, com és el projecte Respira Montblanc.