Què fan els nostres veïns?

Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE)

Oficinas de Información Turística. Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2, l'ICTE junt amb la Secretaria del Estado de Turismo, en coordinació amb el Ministeri de Sanitat, ha elaborat aquesta guia d'especificacions per a la reducció del contagi per coronavirus.
Al següent enllaç es poden consultar totes les guies amb les mesures de servei, neteja i desinfecció, manteniment i gestió del risc per als diferents subsectors del sector turístic: https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Paginas/Guias-sector-turistico.aspx

 

Consejería de Turismo - TURESPAÑA

Informes de las Consejerías de Turismo en el exterior sobre situación y tendencias en los mercados emisores.
https://www.tourspain.es/es-es/Paginas/EstudiosCOVID19.aspx

 

Regió de Múrcia

La Xarxa d'Oficines de Turisme de la Regió de Múrica ha elaborat un protocol post COVID-19 amb una sèrie de mesures tant físiques com de gestió, a adoptar per part de les regidories de turisme dels municipis turístics que formen part de la Xarxa.
https://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/documentos/1/DOCUMENTOS_1_2386.pdf

 

País Basc

Un dels millors esdeveniements gastronòmics del món adapta l'edició d'enguany al món digital. La San Sebastián Gastronomika reuneix més de 50 cuiners i experts de la restauració de tot el món.
https://www.sansebastiangastronomika.com/

 

País Valencià

El Departament de Turisme impulsa un pla de contingència per COVID-19 per aplicar a la xarxa d'Oficines de Turisme de la Comunitat Valenciana.
http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/home/noticia/noticia_1587736245000.html

 

França

La ADN Tourisme és la federació nacional d'organismes institucionals de turisme, que agrupa a tres patronals sectorials: les oficines de turisme de França, Tourisme & Territoires i Destination Régions.
https://www.adn-tourisme.fr/ 

 

Europa

Turisme i transport: orientacions de la Comissió sobre com reprendre amb seguretat els viatges y el turisme a Europa durant el 2020 i anys posteriors.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_854

 

Accions del document