Mesures de prevenció

Davant un possible escenari de recuperació dels diversos sectors econòmics, nombrosos organismes s'han plantejat la necesssitat de 
prendre mesures que compleixin la seguretat per al desenvolupament de les diverses activitats.
 

Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE)

Oficinas de Información Turística. Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2, l'ICTE junt amb la Secretaria del Estado de Turismo, en coordinació amb el Ministeri de Sanitat, ha elaborat aquesta guia d'especificacions per a la reducció del contagi per coronavirus. 
Al següent enllaç es poden consultar totes les guies amb les mesures de servei, neteja i desinfecció, manteniment i gestió del risc per als diferents subsectors del sector turístic: https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Paginas/Guias-sector-turistico.aspx

 

Guia de bones pràctiques i protocol dirigida a l'activitat comercial en establiments físics, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda
de Catalunya publica la guia amb l'objectiu de facilitar el procés de reobertura comercial.

 

 

Accions del document