Mesures de prevenció

Davant un possible escenari de recuperació dels diversos sectors econòmics, nombrosos organismes s'han plantejat la necesssitat de 
prendre mesures que compleixin la seguretat per al desenvolupament de les diverses activitats.


Guia de bones pràctiques i protocol dirigida a l'activitat comercial en establiments físics, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda
de Catalunya publica la guia amb l'objectiu de facilitar el procés de reobertura comercial.

 

 

Accions del document