1714, el Montblanc de Francesc de Castellví

La nova visita guiada que es podrà fer a Montblanc se centra en un període històric del qual fins ara només se'n parlava molt de passada. Està comprès entre la Guerra dels Segadors (1640-1652) i la recuperació econòmica de la vila gràcies al conreu de la vinya (finals del s.XVIII). En aquest marc històric que abraça uns 150 anys es contextualitza la vida de Francesc de Castellví (1682-1757).

"Francesc de Castellví va ser capità de la coronela i participà activament en la lluita del setge de Barcelona de 1713-14.
A més de la seva actitud heroica, destaquem la seva faceta com a historiador i persona clau per entendre els fatídics esdeveniments del primer quart del segle XVIII i l’exili posterior de molts catalans, que també l’afectà a ell mateix.
Totes les seves experiències les deixà escrites en l’obra de la seva vida, les Narraciones Históricas, les quals, s’han convertit en las Bíblia per als estudis de la Guerra de Successió i de la immediata postguerra i han estat la base del canvi historiogràfic que s’ha produït en els últims temps.
A partir de l’estudi de la seva biografia i de la seva obra, i tenint en les circumstàncies amb que les va haver d’escriure, podem afirmar que ha estat l’historiador i escriptor més important, de més volada i de més impacte, que ha donat la història de Montblanc al llarg dels seus 851 anys d’existència.
Malauradament no va tenir la satisfacció, més que merescuda, de veure impresa la seva gegantina obra. Va morir a Viena el 15 de setembre de 1757, als 75 anys."

Josep Ma Porta Balanyà, Director de l'Arxiu comarcal de la Conca de Barberà

Formulari de pre-reserva
Data i hora sol·licitada de la visita  
/ /   :