Montblanc Medieval 2

ESO, Batxillerats i Cicles Formatius

EN QUÈ CONSISTEIX L’ACTIVITAT?
Itinerari dinamitzat. A partir d’un itinerari pels carrers, places i esglésies més significatives dels  conjunt patrimonial de Montblanc, s’anirà aprofundint sobre les principals característiques del món medieval i el dia a dia en una ciutat de l’època. Per ajudar a aquesta comprensió de la Història, cada alumne assumirà el rol d’un personatge de la societat medieval durant tot l’itinerari i se’ls hi proposaran dinàmiques participatives i altres materials de suport, per tal d’experimentar d’una forma vivencial i directe amb el passat.

QUÈ ENS CAL SABER PER PODER FER L’ACTIVITAT?
Saber interpretar un eix cronològic
Reconèixer l’Edat Mitjana com un període

QUÈ VOLEM?
Conèixer i aprofundir en el món medieval a través del ric exemple patrimonial de  Montblanc.
Contextualitzar les formes de vida del passat i experimentar amb diferents materials propis de l’època per empatitzar amb les persones que hi van viure.
Gaudir del patrimoni cultural coneixent el nostre entorn per valorar-ne la rellevància històrica i la importància protegir-lo i preservar-lo.
Relacionar-nos respectuosament amb l’entorn social en un marc diferent de l’habitual.

QUÈ APRENDREM?
A situar l’Edat Mitjana en el temps i en l’espai.
Els canvis principals entre Alta i Baixa Edat Mitjana.
Les característiques principals dels diferents grups de la societat feudal.
Les activitats econòmiques del camp i de les ciutats.
A identificar i diferenciar l’art romànic i l’art gòtic.
A comprendre la importància i la necessitat de les muralles i els castells.

HORARI: A concertar amb el grup
DISPONIBILITAT: Cada dia de la setmana amb reserva prèvia
DURADA: 90 minuts
INICI: Oficina Municipal de Turisme
PREU PER PERSONA: 5,50 €

Formulari de pre-reserva
Data i hora sol·licitada de la visita  
/ /   :