Montblanc Medieval 1

Cicle mitjà i cicle superior de primària

EN QUÈ CONSISTEIX L’ACTIVITAT?
L’important i ben conservat patrimoni medieval de Montblanc converteixen el poble en l’espai idoni perquè els infants viatgin en el temps i descobreixin els principals conceptes de l’Edat Mitjana, submergint-se en els carres, places i esglésies de l’època. Per fer-ho, cada alumne es convertirà durant l’estona de l’itinerari en un personatge de la societat medieval. A partir d’aquí, haurà de participar de les diferents dinàmiques i jocs que es proposen al llarg del camí amb l’objectiu de donar resposta a les preguntes més rellevants del passat medieval a través de l’experiència i de la participació.

QUÈ ENS CAL SABER PER PODER FER L’ACTIVITAT?
• Comprendre el concepte de passat
• Saber que l’Edat Mitjana és una època de la Història

QUÈ VOLEM?
• Descobrir els principals conceptes del món medieval a través del ric exemple patrimonial de Montblanc.
• Contextualitzar les formes de vida del passat i experimentar amb diferents materials propis de l’època per empatitzar amb les persones que hi van viure.
• Gaudir del patrimoni cultural coneixent-lo en el marc de la sortida escolar amb l’objectiu de valorar-lo per protegir-lo i preservar-lo.
• Relacionar-nos respectuosament amb l’entorn i amb els companys en un marc diferent de l’habitual.
• Participar amb iniciativa en diferents jocs i dinàmiques per aprendre a aprendre.

QUÈ APRENDREM?
• A situar l’Edat Mitjana en el temps i en l’espai.
• Les característiques principals dels diferents grups de la societat feudal.
• Les activitats econòmiques del camp i de les ciutats.
• A identificar i diferenciar l’art romànic i l’art gòtic.
• A comprendre la importància i la necessitat de les muralles i els castells.

HORARI: A convenir
DISPONIBILITAT: Qualsevol dia de la setmana amb reserva prèvia
DURADA: 90 minuts
INICI: Oficina de Turisme
PREU PER PERSONA: 6€
Formulari de pre-reserva
Dia i hora de la visita  
/ /   :