Visita guiada Montblanc Medieval 1

Cicle mitjà i cicle superior de primària.

EN QUÈ CONSISTEIX L’ACTIVITAT?
L’important i ben conservat patrimoni medieval de Montblanc converteixen el poble en l’espai idoni perquè els infants viatgin en el temps i descobreixin els principals conceptes de l’edat mitjana, submergint-se en els carres, places i esglésies de l’època. 

QUÈ ENS CAL SABER PER PODER FER L’ACTIVITAT?
• Comprendre el concepte de passat.
• Saber que l’edat mitjana és una època de la història.

QUÈ VOLEM?
• Descobrir els principals conceptes del món medieval a través del ric exemple patrimonial de Montblanc.
• Contextualitzar les formes de vida del passat i experimentar amb diferents materials propis de l’època per empatitzar amb les persones que hi van viure.
• Gaudir del patrimoni cultural coneixent-lo en el marc de la sortida escolar amb l’objectiu de valorar-lo per protegir-lo i preservar-lo.
• Relacionar-nos respectuosament amb l’entorn i amb els companys en un marc diferent de l’habitual.

QUÈ APRENDREM?
• A situar l’edat mitjana en el temps i en l’espai.
• Les característiques principals dels diferents grups de la societat feudal.
• Les activitats econòmiques del camp i de les ciutats.
• A identificar i diferenciar l’art romànic i l’art gòtic.
• A comprendre la importància i la necessitat de les muralles i els castells.

HORARI: A convenir.
DISPONIBILITAT: Qualsevol dia de la setmana amb reserva prèvia.
DURADA: 1 hora i 30 minuts aproximadament.
INICI: A convenir.
PREU PER PERSONA: 6 €.
Dia i hora de la visita  
/ /   :