Juguem al Montblanc Medieval

Cicle inicial de primària

EN QUÈ CONSISTEIX L’ACTIVITAT?
Taller. A partir d’aquest taller participatiu, els infants s’introdueixen al món medieval d’una manera lúdica, a partir d’una temàtica concreta i propera. Així, i després d’una breu introducció dinàmica al món medieval, els alumnes es divideixen en petits grups i de forma rotatòria participen de les diferents propostes de racons amb jocs medievals. Cada proposta s’acompanya d’una petita descripció històrica perquè descobreixin l’oci i la vida quotidiana d’una ciutat medieval tot jugant!


QUÈ ENS CAL SABER PER PODER FER L’ACTIVITAT?
Comprendre el concepte de passat
Saber que l’Edat Mitjana és una època de la Història

QUÈ VOLEM?
Apropar-nos al món medieval a través d’activitats quotidianes i artístiques: els jocs i la música.
Contextualitzar les formes de vida del passat i experimentar amb diferents materials propis de l’època per empatitzar amb les persones que hi van viure.
Participar amb iniciativa en diferents jocs i dinàmiques per aprendre a aprendre.
Demostrar una actitud cooperativa i de suport mutu en activitats grupals.

QUÈ APRENDREM?
A situar l’Edat Mitjana en el temps i en l’espai.  
Les principals característiques de la societat feudal.
L’evolució de l’oci, les festes i la música amb el pas del temps.
A analitzar i valorar els canvis i les continuïtats en la vida quotidiana passada amb la present.


HORARI: A concertar amb el grup
DISPONIBILITAT: Cada dia de la setmana amb reserva prèvia
DURADA: 90 minuts
INICI: Oficina Municipal de Turisme
PREU PER PERSONA: 5,50 €

Data i hora sol·licitada de la visita  
/ /   :