Els Molins fariners de Montblanc

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària i ESO

EN QUÈ CONSISTEIX L’ACTIVITAT?
Visita dinamitzada. Activitat integral que permet introduir conceptes claus de les ciències socials i de la tecnologia a través d’un element patrimonial important del passat com són els Molins de la Vila i de la reflexió sobre el present. Així, la visita dinamitzada comença analitzant la importància dels molins en un passat i experimentant amb diferents mètodes de mòlta per veure’n l’evolució tecnològica. Alhora, es comprendrà el funcionament i les diferents parts d’un molí. Finalment, es reflexionarà a través d’una dinàmica sobre el valor de l’aigua i el seu pes com a energia en el passat, present i futur.  

QUÈ VOLEM?
Oferir una proposta interdisciplinària connectant les ciències socials i la tecnologia en mateix element patrimonial.
Comprendre la importància social i tecnològica dels molins a través de l’experiència.
Conèixer les diferents alternatives energètiques en el passat i en l’actualitat partint de l’exemple de l’aigua per valorar la importància de les energies sostenibles.
Gaudir del patrimoni cultural coneixent-lo en el marc de la sortida escolar amb l’objectiu de valorar-lo per protegir-lo i preservar-lo.
Relacionar-nos respectuosament amb l’entorn i amb els companys en un marc diferent de l’habitual.

QUÈ APRENDREM?
La importància de l’agricultura al llarg de la Història.
Els molins medievals: usos i importància social i econòmica.
L’evolució tecnològica dels molins.
L’aigua com a font d’energia passada, present i futura.

HORARI: A concertar amb el grup
DISPONIBILITAT: Els mesos d'abril, maig i juny, cada dia de la setmana amb reserva prèvia
DURADA: Entre 1,30 / 2h.
INICI: Oficina Municipal de Turisme
PREU PER PERSONA: 5,50 €

Data i hora sol·licitada de la visita  
/ /   :