Art Rupestre: Tècnica i evolució

Segon Cicle d'ESO, Batxillerat i Estudis Superiors

EN QUÈ CONSISTEIX L’ACTIVITAT?
L’activitat comença amb la visita al Centre d’Interpretació de l’Art Rupestre de les Muntanyes de Prades- Montblanc, que permet als alumnes tenir una visió global de l’art a la Prehistòria. En acabat, a l’aula taller, es tenen a disposició els materials i recursos necessaris per experimentar de forma fidedigne amb les tècniques pictòriques i de gravat del període.

QUÈ ENS CAL SABER PER PODER FER L’ACTIVITAT?
Saber situar la Prehistòria en el temps i en l’espai
Conèixer les principals característiques del període

QUÈ VOLEM?
Permetre a públic de cursos superiors aprofundir en l’art rupestre a través d’una oferta especialitzada
Empatitzar amb el passat a través de la pràctica de les tècniques artístiques de la Prehistòria per conèixer el període de forma experimental
Comprendre l’art com una font d’informació necessària per interpretar la Prehistòria
Gaudir del patrimoni artístic del nostre entorn coneixent-lo a través de la pràctica per valorar-ne l’especificitat històrica i la necessitat de protegir-lo i preservar-lo

QUÈ APRENDREM?
Els diferents tipus d’art durant la Prehistòria.
L’evolució de l’art prehistòric
Situació i característiques dels jaciments d’art rupestre a la península ibèrica, i concretament a Catalunya i les Muntanyes de Prades
Les aportacions de l’art prehistòric a la interpretació i comprensió del passat
Mètodes de conservació i regulació de la protecció d’aquestes restes
Tècniques i materials de pintura i gravat prehistòrics.

HORARI: A concertar amb el grup
DISPONIBILITAT: Cada dia de la setmana amb reserva prèvia
DURADA: 120 minuts
INICI: Oficina de Turisme de Montblanc
PREU PER PERSONA: 5,50 €

Data i hora sol·licitada de la visita  
/ /   :