Montblanc Medieval 1

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària

EN QUÈ CONSISTEIX L’ACTIVITAT?
Itinerari dinamitzat. L’important i ben conservat patrimoni medieval de Montblanc converteixen el poble en l’espai idoni perquè els infants viatgin en el temps i descobreixin els principals conceptes de l’Edat Mitjana, submergint-se en els carrers, places i esglésies de l’època. Per fer-ho, cada alumne es convertirà durant l’estona de l’itinerari en un personatge de la societat medieval. A partir d’aquí, haurà  de participar de les diferents dinàmiques i jocs que es proposen al llarg del camí amb l’objectiu de donar resposta a les preguntes més rellevants del passat medieval a través de l’experiència i de la participació.  

QUÈ ENS CAL SABER PER PODER FER L’ACTIVITAT?
Comprendre el concepte de passat
Saber que l’Edat Mitjana és una època de la Història

QUÈ VOLEM?
Descobrir els principals conceptes del món medieval a través del ric exemple patrimonial de  Montblanc.
Contextualitzar les formes de vida del passat i experimentar amb diferents materials propis de l’època per empatitzar amb les persones que hi van viure.
Gaudir del patrimoni cultural coneixent-lo en el marc de la sortida escolar amb l’objectiu de valorar-lo per protegir-lo i preservar-lo.
Relacionar-nos respectuosament amb l’entorn i amb els companys en un marc diferent de l’habitual.
Participar amb iniciativa en diferents jocs i dinàmiques per aprendre a aprendre.

QUÈ APRENDREM?
A situar l’Edat Mitjana en el temps i en l’espai.  
Les característiques principals dels diferents grups de la societat feudal.
Les activitats econòmiques del camp i de les ciutats.
A identificar i diferenciar l’art romànic i l’art gòtic.
A comprendre la importància i la necessitat de les muralles i els castells.

HORARI: A concertar amb el grup
DISPONIBILITAT: Cada dia de la setmana amb reserva prèvia
DURADA: 90 minuts
INICI: Oficina Municipal de Turisme
PREU PER PERSONA: 5,50 €

Formulari de pre-reserva
Data i hora sol·licitada de la visita  
/ /   :