▶ Origen

Respira Montblanc” és un segell de qualitat que veu la llum després de poc més de quatre mesos de treball coordinat entre l’Oficina de Turisme de Montblanc i representants del sector turístic vinculats al municipi.

Té l’origen en les darreres setmanes del confinament de primavera pel COVID-19. En aquell moment l’Ajuntament de Montblanc, a través de l’Oficina de Turisme, va convocar una reunió telemàtica per valorar la repercussió de la pandèmia a curt termini, però molt especialment per tal d’explorar accions a fer a partir de la represa de l’activitat turística, òbviament afectada per la crisi sanitària.

L’opinió general del sector turístic estava en la línia d’iniciar un projecte que ajudés a revitalitzar l’activitat turística a partir de conceptes que, des de sempre, caracteritzen la destinació però tal vegada no s’havien posat prou en valor.

Va ser així que es va iniciar un procés amb reunions on-line i presencials coordinat i dinamitzat per l’Oficina de Turisme de Montblanc durant el qual s’ha anar elaborant documentació diversa, s’han fixat objectius, prioritats i calendaris que poc a poc s’han concretat i han conduït fins a la presentació del projecte.