▶ Decàleg

Formar part de “Respira Montblanc” és voluntari i obert a qualsevol activitat relacionada amb el turisme.

La condició indispensable per formar-ne part és el compromís de cada establiment o empresa turística a complir amb un decàleg que ha estat redactat i aprovat durant aquest temps. Són deu compromisos relatius a conceptes claus en l’activitat turística de present i de futur: amb el viatger, amb el medi, amb el territori, amb els productors locals, amb les tradicions i els esdeveniments, amb la comunitat local, amb les garanties sanitàries, amb el sector turístic i amb la destinació turística, amb la comunicació clara i transparent, i amb la qualitat.

Els establiments seran auditats i avaluats cada any i rebran un distintiu de “Respira Montblanc” de l’any en curs.

 

Descarrega't el decàleg