Torre-Portal de Bové

El portal orientat al nord-est de la vila

22/02/2017

Construcció:
Segle XIV

Característiques:
És l'única construïda per les quatre cares. Té matacà de defensa i el portal té galze per porta de rastrell.

Història:

Aquesta torre-portal era un dels quatre accessos a la vila (el de llevant). Està cedida al Ball de Bastons.

Visita:
Es veu la part exterior. No es visita.

Accions del document