Porxos de Cal Malet

Sota els porxos de la casa, s'hi poden veure les mesures del gra

22/02/2017

Construcció:
Segle XVIII.

Característiques:
Sota els porxos es troben les antigues mesures oficials de la vila, amb la quartera i els tres quartans de pedra que servien per mesurar el gra. Té una clara estructura de carreus ben treballats i a la part baixa uns porxos on està esculpit l'escut de la vila.

Història:
Alguns historiadors afirmen que aquest edifici fou la seu del Comú. Les mesures de cereals de sota els porxos funcionaren del 1752 fins al 1905.

Visita:
Part baixa on hi ha les mesures oficials dels cereals.

Accions del document