Carrer dels Jueus

Construcció
Segle XIII.

Característiques arquitectòniques
Antigament el call tenia tres portals d'accés, una sinagoga, un cementiri situat extramurs i diferents comerços. Actualment resta un carrer que ens recorda el nom on es conserva un petit arc medieval.

Història
Estava format per una seixantena de famílies que feien la seva vida dins el call i que eren autosuficients. Els jueus de Montblanc depenien de la col·lecta de Barcelona i vestien amb la seva pròpia indumentària. Els reis els concediren nombrosos privilegis a canvi de contribucions a les arques reials, a causa de la seva activitat comercial. Al llarg dels tres segles d'existència, el call patí diversos saqueigs per part dels montblanquins que, com a tot Catalunya, no acabaven d'acceptar els jueus, no expressament per motius religiosos sinó per motius materials. A finals del segle XV, i com a conseqüència dels processos inquisitorials, els jueus fugiren en massa. Una gran part marxaren a Menorca.

Visita
Visita exterior.

Accions del document