Inscripcions ceramistes Terrània 2022

EL PERÍODE D'INSCRIPCIÓ FINALITZA L'1 DE MAIG DE 2022.

CONSULTEU LES CONDICIONS PER PARTICIPAR: BASES

 

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR:

- Tres fotografies de qualitat dels vostres treballs que corresponguin al que portareu al festival (una d'elles quedarà en possessió de l'organització per a l'elaboració de material de promoció). Mínim 1MB

- Una fotografia del vostre estand

- Breu currículum vitae

- Fotocòpia del carnet d'artesà

- Còpia distintiu producte artesania (DA)

- Fotocòpia del DNI

- Còpia assegurança responsabilitat civil

- Justificació que s'està donat d'alta i al corrent del pagament en el règim de la SS corresponent

 

Per enviar la sol·licitud de participació, completeu el següent formulari i adjunteu la documentació corresponent.

 

 

Accions del document