Concurs d'Instagram

Descarrega't les bases del concurs aquí

B ASES DEL CONCURS D'INSTAGRAM

L'Ajuntament de Montblanc convoca la sisena edició d'un concurs fotogràfic a la xarxa social Instagram amb l'objectiu de vincular el patrimoni monumental i natural del municipi de Montblanc amb Clickània, el Festival de Playmobil que l'any 2021 arriba a la tretzena edició.

Condicions

Per ser concursant és condició indispensable ser seguidor de @montblanc_medieval

Per entrar a concurs, les fotografies hauran d'estar etiquetades com a mínim amb aquests dos hashtags: (el concursant pot utilitzar qualsevol altra etiqueta)

#montblancmedieval

#clickània2021

 

Categories

Es tindran en compte totes les fotografies etiquetades del 9 al 20 d'octubre de 2021.

Hi haurà una única categoria:

Clickània (fotos realitzades a Montblanc durant el festival de tema lliure lligat al món de Playmobil)

 

Procediment

El jurat estarà format per membres de l'Oficina de Turisme de Montblanc per escollir les cinc imatges finalistes.

El dia 23 d'octubre es publicaran al compte d'Instagram @montblanc_medieval les cinc imatges finalistes.

S'escollirà com a guanyadora la que hagi obtingut més “likes” fins a les 8h. del dia 24 d’octubre.

 

Premis

Hi haurà cinc premis gentilesa de l'Ajuntament de Montblanc que es podran passar a recollir per l'Oficina de Turisme fins el 28 de novembre de 2021.

Primer: Bossa, porta-entrepans, porta-targetes i estoig de Clickània, i Guia turística de Montblanc.

Segon: Porta-folis, porta-entrepans, porta-targetes i estoig de Clickània, i Guia turística de Montblanc.

Tercer: Pporta-entrepans, porta-targetes i estoig de Clickània, i Guia turística de Montblanc.

Quart: Porta-entrepans i porta-targetes de Clickània, i Guia turística de Montblanc.

Cinquè: Porta-entrepans de Clickània i Guia turística de Montblanc.

 

 

Altres aspectes a tenir en compte

 • Només són vàlides fotografies noves, publicades de les 00:00 del 9 d'octubre de 2021 a les 24:00 del 20 d'octubre de 2021. No s’admetran fotografies publicades fora d’aquestes dates.

 • Els participants han de ser els autors materials de l’obra que envien i comptar amb el consentiment de les persones que hi apareguin.

 • Els participants del concurs han de posseir el dret de imatge de les fotografies presentades. Es faran responsables de possibles reclamacions de tercers en el cas de presentar una fotografia que no sigui pròpia.

 • En el cas que hi apareguin menors, cal que l’autor de la fotografia compti amb el consentiment dels pares o tutors.

 • Cada participant pot concursar amb tantes imatges com consideri oportú.

 • A l'hora d'escollir els finalistes de les categories es tindrà en compte l'originalitat, la qualitat de la imatge, el seu valor estètic i l'adequació a l'esperit del Festival de Playmobil de Montblanc.

 • Les fotografies poden portar comentaris, títols o explicacions, però aquest no serà un criteri de valoració.

 • Per garantir la igualtat de condicions, els finalistes no podran fer respost ni demanar vots als seus perfils. Si l'organització considera que no s'ha complert aquest punt, la fotografia serà desqualificada i exclosa de la final.

 • Les votacions es faran a cegues, donant el nom dels autors de les fotografies un cop resolt el concurs.

 • En cas que el sistema d’etiquetes tingui un funcionament irregular a Instagram i hi hagi alguna imatge que no aparegui etiquetada, l’organització no se’n farà responsable.

 • L’organització no es fa responsable de cap problema o error tècnic d’un sistema en línia informàtic, servidor o proveïdor, equip informàtic o error de software de qualsevol correu electrònic que pugui produir-se.

 • Els premis no podran ser bescanviats en cap dels casos pel seu valor en metàl·lic i les dates de les estades, àpats i visites guiades no es podran canviar.

 • Cap participant podrà rebre més d’un dels premis atorgats.

 • L’acceptació del premi per als guanyadors suposa donar el consentiment a l’organització per utilitzar amb fins publicitaris el seu nom i imatge en el material promocional relacionat amb aquesta campanya.

 • Les fotografies que no compleixin les bases establertes, o que tot complint puguin vulnerar drets personals, resultin ofensives o discriminatòries seran desqualificades. L’organització, a més, es reserva el dret de denunciar-la i demanar l’eliminació de la fotografia.

 • La participació en el concurs implica que el participant tingui un compte a Instagram i que respecti les condicions d’aquesta xarxa.

 • La participació suposa la cessió a títol gratuït de tots els drets de reproducció de la imatge. L’organització es reserva el dret de reproduir les imatges guanyadores i finalistes i podrà adaptar-les tecnològicament i adequar-les al format idoni per a la seva publicació.

 • Les fotografies participants al concurs no seran destinades en cap cas a cap finalitat econòmica ni lucrativa per part de l'organització.

 • L'organització es compromet a citar els autors de les fotografies sempre que les utilitzi per a fer-ne difusió.

 • L'organització no prohibeix que els autors de les fotografies presentades al concurs les segueixin utilitzant per al que desitgin.

 • La participació en aquest concurs suposa l’acceptació íntegra de les presents bases i la submissió expressa de les decisions interpretatives que de les mateixes efectuï l'organització.

Accions del document