Concurs de diorames 2021

Durant els dos caps de setmana els visitants podran gaudir de l'exposició dels muntatges dels aficionats que participin en el concurs. Tots els interessats en participar, cal que tinguin en compte les bases del concurs que es detallen a continuació:


Bases del Concurs de Diorames de Clickània 2021

1. Entitat organitzadora del festival
L’Ajuntament de Montblanc a través del departament de Turisme, en endavant “Oficina de turisme”, amb domicili a C. Muralla de Santa Tecla, 56 organitza un Concurs de diorames (en endavant el “Concurs”) dirigit als visitants de Clickània, el Festival de Playmobil® de Montblanc.

2. Acceptació de les Bases del Concurs
La inscripció i participació en el Concurs suposa l'acceptació incondicional i el respecte del que disposen les presents bases legals, les quals poden ser consultades durant la vigència del concurs i un cop finalitzat el mateix.

3. Àmbit territorial
El concurs està dirigit a totes aquelles persones que així ho desitgin i s’hagin inscrit al concurs.

4. Àmbit temporal
El Concurs es realitzarà en les següents dates: del 8 al 12 d’octubre i del 15 al 17 d’octubre.

5. Mecànica del concurs
5.1 Participació
Únicament podran participar en el Concurs aquelles persones que s’hagin inscrit entre el 20 de setembre i el 4 d’octubre o bé una vegada quedin cobertes totes les places vacants.

5.2 Sistema de participació
El participant haurà de:
- Fer la inscripció a través de la web www.clickania.cat indicant nom i cognoms del participant, telèfon i any de naixement.
- Fe el pagament dels 3,00€ per participant.
- Un diorama pot estar muntat com a màxim per a dues persones. Les places són limitades.

- Cada participant disposarà d’un espai de 70 cm x 70 cm per realitzar el seu diorama. Podrà utilitzar clicks de Playmobil i qualsevol dels complements de la marca.
- Els participants no podran rebre ajuda externa de cap persona. En la categoria espitllera els pares/mares, representants o tutors legals podran ajudar en el trasllat de les caixes.
- Els participants podran portar material decoratiu (pedres, herba, etc.) i eines per crear el paisatge del seu diorama. No s’acceptaran en cap cas, muntatges previs d’una part del diorama o de la decoració del mateix.

5.3 Categories
El concurs consta de cinc categories:
• Espitllera (participants de fins a 6 anys o que enguany els compleixin)
• Merlet (participants de 7 a 9 anys o que enguany els compleixin)
• Matacà (participants de 10 a 12 anys o que enguany els compleixin)
• Torre (participants de 13 a 15 anys o que enguany els compleixin)
• Muralla (participants de més de 15 anys)

Un mateix diorama pot estar muntat com a màxim per dues persones. Es tindrà en compte l'edat del participant més gran en la classificació per categories.

5.4 Muntatge diorames
Els participants del primer cap de setmana hauran de muntar el seu diorama a l'església de l’antic hospital de Santa Magdalena el divendres 8 d’octubre entre les 6 de la tarda i 2/4 de 9 del vespre. Els participants inscrits per participar el segon cap de setmana, hauran de muntar al mateix lloc i durant el mateix horari el divendres 15 d'octubre.

5.5 Desmuntatge diorames
Serà imprescindible mantenir els diorames muntats fins el dimarts 12 d’octubre els participants del primer cap de setmana i diumenge 17 els inscrits el segon cap de setmana fins després del repartiment de premis previst a les 13,30h
5.6 L'organització es reserva el dret de desqualificar i retirar diorames amb temàtiques o connotacions poc respectuoses.

6. Validesa de la participació
6.1 Les informacions i dades personals proporcionades pel participant hauran de ser veraços, sota pena d'exclusió del Concurs i de pèrdua de la condició de guanyadors.
6.2 Queda rigorosament prohibit modificar o intentar modificar els mecanismes del Concurs, sobretot per tal de canviar els resultats o d'alterar per un mitjà automatitzat o deslleial la validesa del Concurs o la designació dels guanyadors. Si un participant aconseguís accedir al Concurs o resultés guanyador havent contravingut les presents bases, -per mitjans fraudulents, com ara ús d'un algoritme, manipulació del lloc web, o per altres mitjans diferents-, el premi no li serà adjudicat i seguirà sent propietat de l’oficina de turisme de Montblanc.
6.3 L’oficina de turisme de Montblanc es reserva el dret de demanar a qualsevol participant que justifiqui el compliment de les condicions relacionades en el punt 5.1 d'aquestes bases. Qualsevol persona que no complís aquestes condicions o es negués a justificar-les quedarà exclosa del Concurs i no podrà, en cas de guanyar-lo, ser beneficiària del premi.
7. Premis
7.1 El premi consistirà en un caixa de producte Playmobil®.
7.2 S’atorgaran els premis següents:
• Primer i segon millor diorama de la categoria Espitllera
• Primer i segon millor diorama de la categoria Merlet
• Primer i segon millor diorama de la categoria Matacà
• Primer i segon millor diorama de la categoria Torre
• Primer i segon millor diorama de la categoria Muralla

8. Designació dels guanyadors
8.1 Un jurat farà les valoracions dels diorames puntuant de l’1 al 5 l’originalitat i el muntatge.
8.2 El jurat estarà format per un dioramista participant a Clickània 2021, un representant de les botigues participants al Festival, un representant de l'Oficina de Turisme i un membre de l’Ajuntament de Montblanc, un dels quals actuarà de secretari.
8.3 El veredicte del jurat serà inapel·lable.

9. Anunci dels resultats i lliurament de premis
9.1 Els guanyadors s’anunciaran dimarts dia 12 d’octubre a les 13h30 els participants del primer cap de setmana i el diumenge 17 d’octubre a les 13h30 els participants del segon cap de setmana.
9.2 El lliurament del premi es farà a la l’antic hospital de Santa Magdalena (C. Raval de Santa Anna, 12).

10. Límit de responsabilitat
10.1 L’oficina de turisme de Montblanc podrà cancel·lar, escurçar, prorrogar, posposar el present Concurs o modificar les seves condicions per qualsevol motiu, ja sigui per causa de força major, per esdeveniments aliens a la seva voluntat o per causes justificades, sense que això generi responsabilitat de cap tipus per l’Oficina de turisme de Montblanc.
10.2 L’oficina de turisme de Montblanc rebutja qualsevol responsabilitat en el cas que les plataformes socials no estigui disponible durant la vigència del Concurs. Així mateix, l’Oficina de turisme de Montblanc declina tota responsabilitat en cas d'incident relacionat amb la utilització d'un ordinador, accés a Internet, línia telefònica o de qualsevol altre incident tècnic durant o després de la inscripció en el Concurs.
10.3 L’Oficina de turisme de Montblanc no serà responsable dels errors, omissions, interrupcions, supressions, defectes, retards de funcionament o de transmissió, avaries de comunicació, robatori, destrucció, accés no autoritzat o modificació de les inscripcions. La participació en el Concurs implica el coneixement i l'acceptació de les característiques i dels límits d'Internet, especialment pel que fa al comportament tècnic, el temps de resposta per consultar, sondejar o transferir informacions, riscos d'interrupció i, en general , els riscos inherents a qualsevol connexió i transmissió per Internet, l'absència de protecció de certes dades contra possibles desviacions i els riscos de contaminació per virus que circulin a la xarxa.

11. Protecció de dades
11.1 Per participar en el Concurs, els participants han de facilitar certes informacions personals que els concerneixen. El tractament d'aquestes dades és necessari per gestionar la seva participació en el Concurs, i per a la designació dels guanyadors i el lliurament del premi.
11.2 De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), informem que les dades personals i adreça de correu electrònic de l'interessat, seran tractades sota la responsabilitat de AJUNTAMENT MONTBLANC per un interès legítim i per a l'enviament de comunicacions sobre els nostres productes i serveis i es conservaran mentre cap de les parts s'hi oposi. Les dades no seran comunicades a tercers, excepte per obligació legal. L'informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i els de limitació i oposició al seu tractament adreçant-se a Pl. Major,1 - 43400 MONTBLANC (Tarragona). Si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en www.aepd.es  

DESCARREGA'T LES BASES 

INSCRIPCIÓ CONCURS 

Accions del document