Origen

La celebració de la Setmana Santa a Montblanc està considerada com una de les més antigues de la demarcació. Ja al 1601 hi ha constància de l'existència de la Congregació de la Puríssima Sang, organitzadora encara ara dels actes de la Setmana Santa a Montblanc. La seva seu històrica és l'antiga església hospital de Sant Marçal, on al llarg de l'any s'hi guarden els passos i imatges que surten a la processó del Divendres Sant. Aquests passos gairebé tots són del segle XX, ja que els anteriors van ser destruïts. Els armats (soldats romans) que custodien el Crist són un dels components més espectaculars de la celebració, tant pels seus vestits com la forma que tenen de desfilar pels carrers i places de la vila.

Accions del document