Concurs de disfresses 2019

Descarrega't les bases del concurs de disfresses del Carnaval de 2019

Bases del concurs de disfresses del Carnaval 2019

1) S’estableixen dues modalitats per participar en la desfilada del CARNAVAL d’enguany: amb CARROSSES o amb COMPARSES.

2) CARROSSES. Per participar en aquesta modalitat serà necessari disposar d’un vehicle motoritzat que disposi d’uns elements decoratius propis, així com un mínim de 12 persones disfressades adequadament a l’estil de la carrossa.

3) GRUPS O COMPARSES. Es podrà participar en aquesta modalitat amb un mínim de 8 persones.

4) Només es podrà participar dins una sola modalitat.

5) Aquells grups que no compleixin el nombre mínim de persones podran participar en el concurs però no optaran als premis de participació.

6) Les CARROSSES hauran de portar un extintor contra incendis, de neu carbònica o Co2, i disposar dels elements de seguretat necessaris.

7) Les inscripcions cal fer-les a l'Oficina de Turisme del dilluns dia 11 de febrer al divendres dia 22 de febrer de 2019. Qualsevol inscripció fora de termini no podrà optar al premi, però sí que podrà participar en la Rua de dissabte de Carnaval.

8) Totes les carrosses i comparses han de nomenar un responsable, que serà el coordinador entre l’organització i la carrossa o comparsa.

9) Les carrosses i comparses inscrites, que compleixin correctament els requisits, rebran els següents premis per la seva participació:
50 euros per Carrossa.
25 euros per Comparsa.
*Si s'obté un dels premis, no sobtarà als premis de participació.

10) Aquelles carrosses que, a criteri de l’organització, no compleixin els mínims, seran considerades com a comparses. Aquestes quantitats de participació seran com a màxim de fins a 600 €. Es concediran per rigorós ordre d'inscripció i per rebre-ho hauran de complir tots els requisits.

11) El jurat valorarà cadascuna de les comparses participants, i atorgarà el llistat de premis segons la puntuació obtinguda, aquest està compost per gent externa a l'organització.

12) L’abonament dels premis metàl·lics es farà a l’Ajuntament de Montblanc a partir del dia 4 de març al representant de la comparsa que consti en la inscripció presentant el document que acrediti la comparsa com a guanyadora del premi.

13) Els premis es podran cobrar com a màxim fins al dia 28 de juny, passat aquest termini es considerarà desert.

14) El jurat puntuarà les comparses tenint en compte els criteris valoratius següents: el
conjunt del col·lectiu, l’ambient musical, l'animació, l’espontaneïtat i la creativitat del vestuari,
etc.

15) La quantitat de premis d'enguany és de:
CARROSSES COMPARSES
1r – 1000 € 1r – 600 €
2n - 600 € 2n – 400 €
3r – 500 € 3r – 300 €
*La carrossa guanyadora podrà encarregar-se de dur el pròxim 2020 els personatges
principals de la festa de carnaval (Carnestoltes i Concubina) i sortir el dia de carnaval al matí.
En cas de que aquests no vulguin fer-ho passarà a la guanyadora de comparses i així
successivament.

16) S'atorgaran dos premis especials patrocinats per AVIRAM MOIX de 300 € i de GPERRUQUERS
de 150 € als millors espectacles a l'hora d'arribada a Sant Francesc.

17) Per a rebre els premis, tots els participants hauran d’estar presents al recompte inicial
abans de la sortida a l'avinguda Dr. Folch, i fer el recorregut sencer. El recompte és farà
puntualment a les 17:30 h.

18) Cada comparsa haurà de portar en un lloc visible el número lliurat en el moment de la
inscripció.

19) La concentració tindrà lloc entre les 16.30 h i les 17.30 h del dissabte 2 de març de 2019
a l'Av. Dr. Folch.

20) Cada comparsa haurà de comunicar la seva arribada a la Comissió de Festes. Es prega
puntualitat.

21) Les comparses amb vehicle hauran d’accedir al punt de concentració pel Carrer Pompeu
Fabra. En cap cas podran fer-ho per l'Av. Dr. Folch.

22) La Rua sortirà puntualment a les 18.00 h i farà el següent recorregut: Sortida de l'escola
Les Muralles, Avinguda Doctor Folch, Muralla de Sant Jordi, Muralla Sant Francesc, Muralla
Santa Tecla, Plaça Santa Anna, Carrer Major, Carrer Miquel Alfonso, Avinguda Manel Ribé,
Carrer Mare Vedruna, Plaça Sant Francesc.

23) No realitzar el 100% del recorregut de la Rua suposarà no poder optar a cap dels tres
primers premis.

24) Per tal d’afavorir la fluïdesa de la Rua, la distància màxima entre comparsa i comparsa,
serà de 5 metres.

25) Cada comparsa designarà una persona que serà la responsable de la bona marxa del
seu grup i carrossa, de guardar distàncies entre les comparses, de fer arribar el grup a l’hora
indicada al punt de concentració de la Rua, és a dir, tot el que fa relació a la responsabilitat i
bon comportament del seu grup.

26) L’ordre de desfilada el fixarà la Comissió de Festes. La Rua l’obrirà la Carrossa del Rei
Carnestoltes, a continuació les comparses segons l’ordre establert i tancarà la Rua la
carrossa guanyadora de l’any anterior.

27) Tanmateix, la Comissió de Festes es reserva la facultat de modificar sobre la marxa
l’ordre de la desfilada per raons tècniques.

28) L’ús de material pirotècnic al llarg del recorregut està prohibit i, per tant, podrà ser
confiscat per la Comissió de Festes. Per contra, sí que es podrà utilitzar a l'arribada sempre i
quan s'hagi comunicat i especificat el seu ús a la Comissió de Festes.

29) En cap cas es permetran actituds incíviques en el transcurs de la Rua. Aquestes
suposaran la desqualificació i expulsió de la Rua.

30) Les comparses participants a la Rua hauran de seguir sempre i en tot moment les
instruccions que se’ls pugui donar des de la Comissió de Festes.

31) El no seguiment de les pautes que la Comissió de Festes marqui durant els preparatius i
el transcurs de la Rua suposarà la desqualificació del grup.

32) El jurat del concurs de comparses estarà format per diverses persones anònimes i estarà
presidit pel Regidor de Festes.

33) El jurat se situarà al llarg del recorregut de la Rua i puntuarà als participants segons els
criteris valoratius d’aquestes bases reguladores. Cada criteri valoratiu es puntuarà de l'1 al
100, sense decimals, la suma d'aquest donarà la puntuació final de cada comparsa.

34) El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic en el transcurs de la festa del dia
de Carnaval el mateix 2 de març al pavelló del Casal al voltant de la 1 de la matinada.

35) En cas de pluja la rua de carnaval quedarà suspesa amb voluntat de buscar una nova
data.

36) Al arribar al Carrer Mare Vedruna, s'hauran d'apagar els equips musicals per tal de no
intercedir en els espectacles de les altres comparses.

37) Amb l'inscripció s'haurà de dur un llapis de memòria amb la música que es vulgui
representar a la plaça de Sant Francesc, de com a màxim 2 minuts de durada. En cas de no
dur-lo és posarà qualsevol música d'ambient.

38) Durant la rua no està permès dur gots ni llaunes.

39) La participació en els actes de carnaval de Montblanc implica l’acceptació íntegra
d’aquestes bases.

 

Accions del document