El web turístic de Montblanc habilita un espai destinat a la COVID-19

És un recull d’iniciatives de les administracions, articles i webinars.

04/05/2020

L’Àrea de Turisme de l'Ajuntament de Montblanc ha preparat un recull d’informació relativa a les afectacions del COVID-19 que pugui ser d’utilitat per als professionals vinculats a l’activitat turística.


Està disponible a través de www.montblancmedieval.cat i es tracta d’un espai actiu que anirà evolucionant al llarg de les properes setmanes.
Es divideix en sis grans apartats on s’agrupen informacions que han anat apareixent al llarg de les darreres setmanes.


Un primer bloc enllaça directament amb l’espai habilitat per l’Agència Catalana de Turisme i la Direcció General de Turisme on el contingut es classifica en mesures econòmiques de suport al sector turístic; documentació d’interès; consultes i atenció a les empreses; i webs de referència.


La resta de blocs són una selecció de documentació que ha realitzat la pròpia Àrea de Turisme de l’Ajuntament de Montblanc en funció del seu interès tant per als agents del sector privat com del sector públic.


El bloc d’articles és un recull d’anàlisis que han fet diversos experts en gestió turística. Hi ha visions generals i també específiques centrades en turisme cultural, de natura, de proximitat, etc. A destacar veus tan prestigioses com Joan Miquel Gomis, Rafael López-Monné o Xavi Basora.
També s’han recollit propostes en format de vídeo. Durant les darreres setmanes s’estan realitzant molts webinars on es reflexiona sobre el futur de l’activitat turística després del COVID-19. Hi ha algunes suggerències en aquest sentit i també un enllaç a la Universitat de Barcelona amb petits vídeos força interessants que tracten un ventall ampli de temes.


Hi ha un altre apartat dedicat a saber què estan fent els nostres veïns en relació a la pandèmia i la seva afectació en el turisme. Es fa referència a mesures que han pres a França i al País Valencià que poden resultar d’inspiració.


Hi ha un recull de webs recomanades que són de molts àmbits d’activitat. Aquesta diversitat fa que puguin resultar interessants per diversos motius.


I per últim, un espai que ja es va crear durant la primera setmana del confinament i que mira de donar respostes a les preguntes més freqüents que es poden fer els visitants de Montblanc en relació a l’atenció al públic, les visites guiades o els esdeveniments.