La crisi (1893-1964)

A partir del 1885-86 els preus del vi van començar a decaure i s'inicià un altre període de convulsions socials, preludi del greu sotrac que provocà la irrupció de la fil·loxera, el 1893. La fil·loxera va matar la vinya i va empobrir de cop tota la població, ja que l'economia girava entorn la vinya, el vi i els seus derivats. Montblanc va sumir-se en una profunda crisi econòmica i demogràfica, de la qual no es va començar a recuperar fins 70 anys més tard.

Al començament del segle XX s'intentà pal·liar la crisi a través del cooperativisme, però la Guerra Civil Espanyola provocà un nou estancament. L'any 1947 Montblanc és declarat Conjunt Monumental i Artístic i s'inicià la lenta restauració dels seus monuments.

Ja a la dècada dels seixanta hi hagué una recuperació industrial i cultural que provocà un lent augment de població després d'haver arribat a un mínim de 4.421 habitants l'any 1950.

Accions del document