El naixement (s. XII)

Cap al 1080 es va crear un primer nucli de població anomenat Duesaigües, prop de la confluència dels rius Francolí i d'Anguera. Aquest va esdevenir un assentament definitiu cap al 1150, un cop acabada la conquesta dels cristians.

Ramon Berenguer IV, el 1155, va lliurar la primera carta de població i va nomenar batlle Pere Berenguer de Vilafranca. Va canviar el topònim de Duesaigües per Vila-salva (vila salvada d'impostos) ja que volia afavorir el seu desenvolupament.

Entre els privilegis de Vila-salva cal esmentar una extensa jurisdicció, l'exempció de pagament de cens i usatges, i l'ús franc de dos elements cabdals per al progrés econòmic: els derivats del bosc (llenya per a la construcció i per a la llar) i les aigües (agricultura, indústria del lli i el cànem, i molins).

Com que Vila-salva estava sota l'amenaça de les crescudes dels rius Anguera i Francolí i en una zona aclotada difícil de defensar, Alfons I ordenà a Pere Berenguer el trasllat de Vila-salva cap al turó del Pla de Santa Bàrbara. Es volia una vila forta a mig camí de Tarragona i Lleida, i amb una bona situació estratègica.

La vila es va passar a anomenar Montblanc per la manca de vegetació del tossal on s'ubicà el primer nucli de població.

La nova carta de població l'atorgà Alfons I el febrer de 1163 i implicà el canvi d'ubicació de la vila, tot respectant tots els drets concedits a la primera carta de població.