2x1 visita guiada + Calçotada
Calçotades
Visites guiades a Montblanc
Visita a la muralla amb degustació
Rondant per la muralla
2x1 visita guiada + Calçotada
2x1 per fer una visita guiada a Montblanc el mateix dia que facin la calçotada a un dels restaurants de la vila
Del 21 de gener al 9 d'abril
Està passant...
Del 13/01/2017 al 29/01/2017 - 19:00 hores

27/01/2017 - 19:00 hores

29/01/2017 - 18:00 hores

Del 24/02/2017 al 28/02/2017 - 15:00 hores

Del 01/04/2017 al 02/04/2017 - 10:00 hores